* Driver máy in hóa đơn:

-
Xprinter            -  Gprinter               - PRP085

- Tool Xprinter Test V3.0C

* Driver máy in mã vạch:

- Xprinter 330B-365B               - XPrinter 350B-360B

- Xprinter DT108B-420B-470B-490B               - Xprinter H500B/E

* Phần mềm in mã vạch Bartender:

- Bartender 10.0

* Phần mềm quản lý bán hàng iSales:

- iSales for 32bit                       - iSales for 64bit

* Phần mềm chấm công:

-
WiseEyeON39VN