* Driver máy in hóa đơn:

- Xprinter XP-80C & XP-58

- Gprinter

- PRP085

- Tool Xprinter Test V3.0C

* Driver máy in mã vạch:

- Xprinter 365B - Q371

- XPrinter 350B-360B

- ZyWell Z108UL

- Xprinter DT108B-420B-470B-490B

- Xprinter H500B/E

- Tool Diagnostic V1.019b

* Phần mềm in mã vạch Bartender

- Bartender 10.0

* Phần mềm quản lý bán hàng iSales:

- iSales for 32bit

- iSales for 64bit

* Phần mềm chấm công:

- WiseEyeON39VN